Els productes de la tardor son molt apreciats. Les carxofetes, els rovellons, les faves…

Foto_11_b